Define4

Definenin yerini belli eden, taşlara oyulmuş işaretler.

Geçmiş zamanlarda belli bir serveti ellerinde tutan kişiler, bu servetlerini çeşitli tehlikelerden koruyabilmek için toprağa gömdüler, gizli bir takım yerlere sakladılar. Gömülen yerin daha sonra neresi olduğunu hatırlayabilmek için gömüyü yapan kişiler kazdıkları yerin yakınına (veya uzağına)  sadece kendilerinin bileceği bir veya daha fazla işaretler bıraktılar. Bu işaretlerin kalıcı olması için de işaretlerin bir kısmını taşların ve kayaların üzerine işlediler. Günümüzde define arayanlar araziye çıktıklarında taşların üzerlerinde pek çok işaretler görüyorlar ve bu işaretlerin bir define işareti olabileceğinden şüpheleniyorlar. Bu işaretlerin manasının ne olduğu hep sorulmuştur. Define arayan kişiler bu işaretleri kendi görüşlerine göre yorumlamışlardır. Aşağıda bu yorumlardan bazılarını bulacaksınız. Bir işaretin ne maksatla o taşa çizildiği hiçbir zaman tam olarak bilinemez. O işaretin ne maksatla oraya çizildiğini ancak o işareti çizen söyleyebilir. Bu da mümkün olmadığına göre işaretleri yorumlayan kimselerin  görüşlerini bir hakikat, bir doğru anlatımmış gibi kabullenmek safça bir davranıştır. Elsan firması aşağıdaki defineci yorumlarının doğruluğunu tartışmalı bulur ve tasdik etmez.  Ancak işaretlerin gruplanmış olarak bulunduğu bölgelerden şüphelenmek te doğrudur. Bu bölgelerin araştırılması gerekir.

 

İşaretlerin Yorumları:

 

Adam: Elsan ikazı: Kaya üzerinde elinde başak, şimşek v.s tutuyorsa, sakallıysa ve etek giymişse Hitit Tanrısı tasviridir. Gömü işareti değildir. Tarihi eserdir. Tahrip etmeyiniz.

 

Akrep: Akrep yuvası olabilecek bir taş aranır, bu taşın altında gömü olabilir. Civarda yerin altında bir odacık ta olabilir.

 

At: Atın baktığı yönde at binmeye yarayan bir taş, bu taşın yanında da gömü olabilir.

 

Ayak: Sağ ayak resmi ise ayak parmakları istikametinde sağ taraf araştırılır. Sol ayak resmi ise ayak parmakları istikametinde sol taraf araştırılır. Hem sağ hem sol ayak izi yan yana ise ayak izlerinin istikametinde bakılır, ileride farklılık gösteren yerler araştırılır. İddiaya göre tek ayak resmi varsa gömü yakında, iki ayak izi varsa gömü uzaktadır.

 

Ayı: Gömü sembolü olabilir, bir ayağı eksik “topal ayı” olursa orada define olduğunu iddia eden defineciler çoktur.

 

Balık: civarda bir mağara veya mahzen vardır, burada saklanmış para olabilir. Elsan ikazı: Balık aynı zamanda bir Hıristiyanlık sembolüdür (Hz. İsa’nın sembolü), balıkla beraber haç işareti varsa, insan tasviri varsa  yakında  kilise veya ayin yeri vardır. Böyle ise burada define olmaz. Tahrip etmeyiniz.

 

Değirmen taşı: Taşın altı araştırılır.

 

Delik oyulmuş taş: Oyulan delikten bakılır ve ileride farklılık gösteren yerler dedektörle aranır.

 

Deve: Yürüyen deve gömünün daha ilerde, duran deve gömünün hemen orada olduğu şeklinde bir yorumla açıklanmaktadır. Devenin üzerinde yük varsa yakında gömü olduğu ısrarla iddia edilmektedir.

 

El: El parmaklarının yönü araştırılır.

 

Güvercin: Civarda gömülmüş ziynet eşyası olabilir.

 

Haç: Elsan ikazı: Çoğu Hıristiyan kişilerce yapılmış dini maksatlı işaretlerdir. Bir kısmı mezarlığı ifade eder. Bir kısmı kilise veya manastırların veya ayin yerlerinin süslemesidir. Büyük kısmı Bizans döneminde yapılmıştır ve gömü ifade etmez. Tarihi yerlerde ve sit alanlarında bolca vardır, böyle yerlerde tahribat yapmayınız.

 

Hilal, yıldız, güneş: Bu resimlerin içinde “+” işareti varsa resmin yanında gömü olabilir.

 

Kadın: Kadının baktığı istikamet incelenir. Kadın gebe ise büyükçe gömü olduğu iddia ediliyor.

 

Kaplumbağa: Etraftaki düz bir taşın altında gömü olabilir.

 

Kartal: Kartalın baktığı istikamette veya kuyruğunun gösterdiği istikamette araştırma yapılır. Elsan ikazı: Çift başlı kartal Selçuklu İmparatorluğu simgesidir, define işareti değildir.

 

Ok: Ok kısa ise ok yönünde yakın bölgeler, ok uzunsa ok yönünde uzak bölgeler araştırılır.

 

Kılıç: Kılıç’ın boyu kısaysa yakın mesafeler, uzunsa uzak mesafeler araştırılır.

 

Melek: Kilise resmidir, gömü ifade etmez. (Elsan ikazı)

 

Nal: Yakınlarında gömü olduğu iddia ediliyor.

 

Papaz: Elsan ikazı: Adam resminin başı etrafında daire varsa, haç varsa Hıristiyan azizi resmidir. Kilise resmidir. Gömü ifade etmez. Hıristiyanlık dönemi tarihi eserlerde çokça vardır. Tahrip etmeyiniz.

 

Tabanca: Osmanlı – Türk dönemi resmidir. Namlu istikametinde araştırma yapılır. Patlamış tabanca resmi varsa gömü daha ileri mesafelerde, patlamamış tabanca resmi varsa ise gömü daha yakın mesafelerde olabilir.

 

Tavuk: Yanında civcivleri de olabilir. Tavuğun bakış istikameti araştırılır.

 

Yılan: Çok görülür ve çizilmiş şekillerine göre değişik yorumlar yapılır. Çizilen yılanın boyunu ölçerek gömünün ne kadar uzakta olduğunu hesap edenler vardır. Civar dedektörle araştırılmalıdır. Elsan ikazı: birbirine sarılmış yılan antik çağda hastane, tebabet sembolüdür. Bergama antik kentinde Asklepion tıp merkezinin de sembolüdür. Define işareti değildir. Tahrip etmeyiniz.

 

Zincir: Zincirin hangi ucu farklıysa o istikamet araştırılır.